Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2013

My vertex will go on

Dialog znaleziony w czeluściach notatek, jeszcze z poprzedniej pracy

P: Ej, chcesz zobaczyć, jak się renderuje w 3D?
Ja: (namiętnie) no pokaaaż jak renderujesz...
K: Wyrenderuj mnie jak jedną ze swoich francuskich dziewcząt!

 

Tags: pracowe

May 29 2012

Pics or it didn't!

Ja: Avengersi wyszli, Prometeusz już niedlugo, na co ja będę czekać potem ;<
CA: możesz czekać na 21 grudnia.
Ja: ?
CA: No jak to co, koniec świata, apokalipsa, itd...
Ja: A, tooo... łe, nudy.
CA: No wiem, nawet trailera nie ma... lipa jakaś.
CA: Pewnie fake.
Tags: pracowe CA
Reposted bycocciuella cocciuella

December 14 2011

Grunt, to poznać swego wroga…

Ja: rrrrwa, dłubanie w kodzie jest jak rozmowa z kobietą:
  "o co Ci chodzi - o nic! - to czemu nie działasz? - DOMYŚL SIĘ"
Tags: pracowe
Reposted bysatsu satsu

November 22 2011

Jak u mamy

D: To może jakieś śniadanie?
Ja: O, czemu nie. (radośnie) Ja mam dziś domowe tiramisu!
D: A ja.. ja mam domowego Snickersa!
Tags: pracowe

April 11 2011

Miary i wagi

Uwaga, będzie niecenzuralnie. I przez to anonimowo :)

Dzień pracy ma się ku końcowi, koncentracja opada, tematy w openspace zmierzają w dziwne rejony.

1:(czyta ciekawostkę na nakrętce po soku) A wiecie, ile samochodów dziennie przejeżdża przez most Golden Gate?
2: w chuj?
3: Siedem?
1: No, 2 był zdecydowanie bliżej
4: (próbuje dalej) w dwa chuje?
1: Ale to trzeba by określić, ile to w zasadzie jest "w chuj"
4: Przecież wiadomo, "w chuj" to dziesięć razy tyle co "w cholerę".
1: No niech będzie. Ale takim razie gdzie na tej skali umieścisz "w pizdu" i "w kurwę?"
4: Hmmm...
5: (zniecierpliwiony) To w końcu ile tych samochodów przejeżdża?
1: 126 tysięcy.
3: To będzie bardziej "w chuj", czy "w kurwę"?
5: Bardziej "w chuj", "w kurwę" to byłoby tak dwieście tysięcy
4: Więcej! 500 tysięcy.
1: Ano.

5: (nieco później) Bo "w pizdu" to dla mnie taka niemal granica pomiędzy liczbą a nieskończonością.


Tags: pracowe

June 25 2010

W pracy. M. i Bartek chwilę ze mną rozmawiali, wychodzą.
M.:..no i wiesz, tak jakbym ja miał ukrywać podczas okupacji...
Bartek: Ale że ją? *pokazuje na mnie, sądząc, że to dalszy ciąg rozmowy*
M.: Ją? *przygląda mi się uważnie* No co Ty. Przecież ona wygląda jak prawdziwa SS-manka, taka Ilsa Wilczyca. Jej podczas okupacji nikt by nie tknął!

To się właśnie nazywa : mieć image.
Tags: pracowe Bartek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl